"არის რაღაც საერთო ღვინის სმასა და კითხვას შორის,მე მგონი ის,რომ ორივეს,ეგრედ წოდებული,პიროვნების თავისუფლებასთან მივყავართ,ოღონდ ერთი - მიშვებული,აგდებული და ულამაზო თავისუფლებაა,მეორე კი - შემართებული,გამოცდილი და ყოვლისშემძლე,ამაღლებული".